Programma Zondag 4 juni 2023

In 2023 viert Doesburg samen met acht andere Hanzesteden in het oosten van Nederland het Hanzejaar. Een jaar in het teken
van het Hanze-gedachtengoed. Het Hanzejaar is een ode aan de Hanze; het Middeleeuwse handelsnetwerk dat rijkdom en handelsgeest naar de steden bracht en vandaag de dag nog steeds duidelijk zichtbaar en beleefbaar is.

Galerie De Veerpoort verzorgt deze zondag een lezing in het kader van het Hanze jaar. “Hanze en het Nedersaksisch” een lezing in het dialect maar ook voor de niet-dialectsprekers is het verhaal goed te volgen. Spreker is Arjan Ligtenbarg. De lezing start om 13.00 en 15.00 uur en is gratis toegankelijk, adres: Veerpoortdijk 5 in Doesburg. Aanmelden via: veerpoortdoesburg@gmail.com

Info: In het gehele gebied van de Hanze werd één taal, het Midden- of Nederduits, gesproken. Het Hoogduits kende in de Middeleeuwen nog geen officiële spelling. Deze kwam pas in opmars na de vertaling van de Bijbel in het Duits door de kerkhervormer Maarten Luther én door de uitvinding van de boekdrukkunst. Het Vlaams-Nederlands en Hoogduits werden daarna officiële talen, met een vastgelegde spelling en erkende literatuur (proza en poëzie). Het Nedersaksisch bleef echter de algemeen gangbare taal, ook nadat de Hanze minder macht kreeg en ten slotte niet meer functioneerde. Geleidelijk ontstond een uitgestrekte zone van regionale dialecten en plaatselijke varianten daarop. Inmiddels is in Noord-Duitsland en in Oost-Nederland het Nedersaksisch een erkende taal.

Eveneens is het openhuis bij Galerie en B&B “De Veerpoort”. U kunt dan vrijblijvend de onlangs gerenoveerde kamers met kunst/ambacht bewonderen.  

Muziek bij keramiek atelier Phoenix – Het Hanzejaar wordt ook op de komende Culturele Zondag gevierd bij Keramiek Atelier Phoenix. In de woonkamer van het ernaast gelegen huis geven Jan Baggerman (traverso) en Selene Baggerman (cello) korte concerten met muziek uit de Hanze-tijd. Als gast-exposante stelt Tatjana Urbanc haar keramisch werk en tevens een aantal van haar maxiaturen tentoon.

Zowel het atelier als de woonkamer zijn als expositieruimte ingericht. Bij droog weer kunt u ook een kijkje nemen in de bijbehorende romantische ommuurde stadstuin.

in galerie “Op het Trepken”  is werk te zien dat gerelateerd is aan de Hanze. De steden, de huizen, het water, beweging en reflectie.  Het kunstwerk van de maand heet “ Ode aan de IJssel” . 

Ook  bij de papiermakerij Doesburg staat alles in het teken van het Hanzejaar. Er wordt papier geschept van oude lompen die bedrukt kunnen worden bij Historische boekdrukkerij de Arend. Leuk voor de kinderen. Beide deelnemers  hebben een mooi Hanze gedicht op handgeschept papier van lompen met watermerk van c-paper gemaakt die in beperkte oplage te koop zijn.

In Historische Boekdrukkerij De Arend  zullen Arie Niks en Ina Timmer in Hanzekledij de rondleidingen verzorgen. Teven wordt er gedrukt met zeer Oud Hollandse loden letters. Hiervoor  is een oud gedicht gevonden met een wijsheid die ook nu nog steeds van toepassing is. Natuurlijk vindt het drukken plaats op handgeschept papier net zoals in de Hanzetijd.

Tijdens de Culturele Zondag zijn er bij Podium Doesburg twee klassieke concerten, die worden geprogrammeerd in samenwerking met het conservatorium van ArtEZ University of the Arts in Zwolle. De musici zijn gevorderde talenten van de afdeling klassieke muziek van ArtEZ. De concerten duren 30 tot 45 minuten en starten om 13.30 uur en om 15.00 uur.

In Atelier aan het Putpad is extra expositieruimte gecreëerd. Behalve haar woonkamer heeft Anne van der Meiden haar voormalige werkruimte in de schuur ingericht met schilderijen en tekeningen van eigen hand.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. (Kloosterstraat 15 – in het Arsenaal 1309). Daar is ook bekend welke deelnemers op 4 juni gesloten zijn.